Erfaren, personlig och kapabel rådgivare för dina behov av IR och PR

Vi hjälper våra kunder att bygga lönsamma och konstruktiva relationer med de viktigaste intressenterna och målgrupperna såväl via PR som kapitalmarknadsrelationer. Med skräddarsydd rådgivning hjälper vi till med att utvärdera och utforma kommunikationsstrategier och budskap för att maximera kännedom, förståelse och genomslag i viktiga målgrupper.

Några av Sveriges mest erfarna konsulter

Våra tjänster

Kontakta oss

IR och
Finansiell kommunikation

Händelserelaterad kommunikation och löpande rådgivning
Vi erbjuder IR-tjänster som omfattar dels händelserelaterad kommunikation såsom vid rapporter, börsintroduktioner, förvärv och fusioner samt kapitalanskaffning, dels löpande arbete som finansiell rådgivning, ägarkommunikation och strategier för investerarinteraktion.

Vi har som konsulter genom åren deltagit aktivt i ett flertal prestigefyllda uppdrag inom området förvärv och fusioner (M&A). Förutom att vägleda våra kunder genom de strategiska och ekonomiska besluten vad gäller potentiella transaktioner, tänker vi även på hur en affär ska tas emot av investerare och media. Utifrån detta skräddarsyr vi en kraftfull och konkret kommunikationsplan som bidrar till att interaktionen med investerare och andra viktiga intressenter blir framgångsrik.

En börsintroduktion är en av de viktigaste händelserna i ett företags livstid, men den utgör inte mållinjen. Istället ser vi en börsintroduktion som början på livet som ett publikt bolag. Vi tillhandahåller därför strategiskt stöd så att talespersonerna på bolaget som ska noteras på rätt sätt kommunicerar och hanterar förväntningar för att bygga långsiktigt aktieägarvärde.

I övrigt har Cord Communications betydande erfarenhet av att hjälpa företag med olika typer av konkreta och praktiska aktiviteter för att kommunicera med viktiga målgrupper på kapitalmarknaden. Ta kontakt med oss för att få veta mer om det.

PR och
Corporate positioning

PR-strategier och genomförande av PR-arbete
Vi har många års erfarenhet av att utveckla PR-strategier och genomförande av PR-arbete både vad gäller företagsövergripande kommunikation, det vill säga corporate communications, varumärkesbyggande-PR, marknads-PR och andra discipliner inom PR-fältet såsom krishantering och opinionsbildning.

Utifrån en kreativ ansats hjälper vi våra kunder att få ut rätt budskap till sina primära målgrupper i relevanta kanaler med målet att bygga eller stärka den bild av vår kund som är önskvärd och som kunden till 100 procent står för. Det här är avgörande för ett hållbart kommunikationsarbete.

I det arbete vi kallar corporate positioning kan vi dessutom arbeta bortom traditionell PR och IR och skapa allomfattande kommunikationskampanjer med stort genomslag.

Vi har även mycket bred erfarenhet av kommunikation kring finansiella produkter och tjänster och arbetar mycket med den typen av tjänster.

Krishantering

Strategi och hjälp genom utmanande situationer
När företag behöver hantera potentiella eller pågående kriser, eller går igenom andra utmanande situationer krävs ofta ett team som är erfaret och som kan hantera och samordna kommunikationen på bästa sätt såväl internt som gentemot aktieägare, media, myndigheter, allmänheten, politiska beslutsfattare eller olika intresseorganisationer.

Vi har lång och djup erfarenhet av att hantera sådana situationer där vi kan ge olika perspektiv och agera såväl rådgivande som mer operativt i krisarbetet. Genom våra insikter om hur kapitalmarknaden fungerar i praktiken, hur politiska beslut och regelverksförändringar kan komma till stånd samt vad som skiljer mediala framgångar från mediestormar, kan vi lotsa våra uppdragsgivare genom de flesta typer av utmanande situationer.

Hållbarhet

Hållbarhetskommunikation som stärker varumärket
Vi hjälper våra kunder att starta och utveckla sin hållbarhetskommunikation, inklusive strategi och styrning, med syfte att motsvara de förväntningar som finns hos investerare och övriga intressenter.

Tillsammans med våra kunder utformar vi en plan och identifierar de områden som är väsentliga. Målet är alltid att det ska utmynna i konkreta steg framåt. Cord kan sedan bistå vid skrivande av hållbarhetsrapport, ta fram budskap, se över styrande dokument, göra en benchmark-studie eller en materialitetsanalys – allt utifrån kundens behov.  Införandet av det nya EU-regelverket CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som träder i kraft 1 januari 2024, har satt ytterligare fokus på företagens hållbarhetsarbete. Oavsett om och när man som bolag kommer att omfattas av de nya reglerna kan det vara klokt att börja titta på detta i god tid. Det är något vi gärna hjälper till med.

Några av Sveriges mest erfarna konsulter

Cord Communications, med säte i Stockholms finanskvarter, är en partnerägd kommunikationsrådgivare med fokus på IR och finansiell PR.

Vi är sju erfarna partners som under flera år har hjälpt och stöttat både noterade och privatägda bolag med deras kommunikation med media, analytiker, investerare och andra intressenter.

Team

Claes Delin

Partner

Claes har mer än 30 års erfarenhet inom kommunikation inklusive tolv år som journalist varav fyra år som nyhetschef på Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och ett år som nyhetschef på Finanstidningen.Claes är PR- och IR-konsult sedan 1998 och har bland annat erfarenhet som konsult på PR-byrån Rikta Kommunikation, COO på Tattoo PR och COO på Edelman PR Nordic. Under perioden 2006-2016 drev Claes sin egen PR verksamhet under varumärket 88°. Han har erfarenhet från ett brett spektra av kunder och branscher.

Under perioden 2005-2009 var Claes styrelseledamot i dåvarande Sveriges Reklamförbund numera Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

Claes har en fil kand i statsvetenskap och nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Email
claes.delin@cordcom.se
Phone
+46 704 102 106

Andreas Ericsson

Partner

Andreas har lång erfarenhet inom såväl IR och finansiell kommunikation som corporate finance från olika tidigare tjänster, inklusive flera inom Life Science-sektorn.Innan Andreas började på Cord Communications arbetade han bland annat som IR på Diamyd Medical och Meda, IR- och kommunikationskonsult samt finansiell rådgivare och ansvarig för Redeyes Certified Adviser-verksamhet. Senast kommer Andreas från en roll som finanschef på ett noteringsaktuellt i Gaming-bolag.

Andreas är utbildad utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad och har en examen i företagsekonomi från Lunds universitet samt en utbildning inom finansiell analys från Handelshögskolan i Stockholm. Andreas är även licensierad CIRO (Certified Investor Relations Officer) av SIRA/SFF och innehar SwedSec-licens.

Email
andreas.ericsson@cordcom.se
Phone
+46 708 53 46 09

Adam Ewing

Partner

Adams karriär inom kommunikation sträcker sig från att rapportera för internationella nyhetskanaler som Dow Jones Newswires/The Wall Street Journal och Bloomberg News till att under senare år bistå företag som kommunikationskonsult vid Brunswick Group i Stockholm.

Under åren som reporter täckte han en rad ämnen som teknik, bank och industri, samt intervjuade ledande befattningshavare, investerare och analytiker. På Cord ger han råd och stöd till våra kunder inom finansiell PR och IR.

Han har en examen i journalistik från University of Colorado och har bott i Sverige i nästan 20 år.

Email
adam.ewing@cordcom.se
Phone
+46 739 72 78 28

Charlotte Stjerngren

Partner

Charlotte har över 20 års erfarenhet av att dagligen ha följt sitt stora intresse – börsen.Närmast kommer Charlotte från rollen som chefredaktör på ekonomikanalen EFN där hon under flera år även var programledare för det dagliga programmet Börslunch. Hon har även arbetat som börsskribent på Veckans Affärer, Dagens Industri och Dagens Nyheter.

Dessutom har Charlotte över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie. Hon var inriktad på telekom, IT och småbolag.

Charlotte är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även en jur kand från Stockholms Universitet.

Email
charlotte.stjerngren@cordcom.se
Phone
+46 708 76 87 87

Lars Wahlström

Founding Partner

Lars har mer än 30 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare till svenska börsbolag och finansiella institutioner. Han har varit partner i några av Sveriges ledande kommunikationsbyråer som Gramma, Vero, Invivo, Springtime och Kreab samt rådgivare inom public affairs i FIPRA och styrelseledamot i AMO.

Lars har även ett förflutet i reklambranschen i New York och som chef för marknadsföring och kommunikation på en svensk investmentbank. Han har också startat och drivit företag inom så vitt skilda branscher som restaurang, diagnostik och IT (multimediadatorer samt digitala inkunabler).

Email
lars.wahlstrom@cordcom.se
Phone
+46 734 340 771

Mikael Widell

Founding Partner

Mikael har nästan 30 års erfarenhet inom kommunikation inklusive journalistik (14 år inom dagsmedia och affärspress däribland Dagens Industri), företagskommunikationspositioner på bland annat AstraZeneca, Biovitrum (Sobi) och riskkapitalbolaget Nordic Capital. Mikael har även erfarenhet som kommunikationsrådgivare inom finansiell PR och IR på strategisk nivå.

Under årens lopp har Mikael spelat en viktig roll i ett antal större transaktioner bland annat fusionen mellan Astra och Zeneca, mångmiljardförsäljningen av Nycomed Takeda, Nordic Capitals förvärv av Munters, liksom olika börsintroduktioner som till exempel Biovitrum, Finnvedenbulten och senast Prime Living.

Mikael har en MA i engelsk litteratur vid universitetet i Lund.

Email
mikael.widell@cordcom.se
Phone
+46 703 119 960

Likvärdiga partners

Alla på Cord är likvärdiga partners, vilket gör att våra kunder aldrig behöver tvivla på att de alltid får kvalificerad rådgivning och genomförande. Vårt tydliga engagemang i varje enskilt kunduppdrag gör att vår relation med kunderna ofta blir mer kollegial än den traditionella konsultrelationen.

Erfarenhet

Vi har alla lång erfarenhet från olika sammanhang såsom ledande befattningar på större kommunikationsbyråer, kommunikations- och IR-ansvarig på större noterade företag eller private equitybolag samt journalistik.

Relationsbaserat

Vi grundade Cord för att vi tycker att det är roligt och stimulerande att arbeta i nära och långa relationer med våra kunder.

Vi tror och hoppas att de kunder som arbetar med oss känner på samma sätt.

Kontakt

Claes Delin
Partner
Email
claes.delin@cordcom.se
Telefon
+46 704 102 106
Andreas Ericsson
Partner
Email
andreas.ericsson@cordcom.se
Telefon
+46 708 53 46 09
Adam Ewing
Partner
Email
adam.ewing@cordcom.se
Telefon
+46 739 72 78 28
Charlotte Stjerngren
Partner
Email
charlotte.stjerngren@cordcom.se
Telefon
+46 708 76 87 87
Lars Wahlström
Founding Partner
Email
lars.wahlstrom@cordcom.se
Telefon
+46 734 340 771
Mikael Widell
Founding Partner
Email
mikael.widell@cordcom.se
Telefon
+46 703 119 960

Kom gärna förbi

Birgerjarlsgatan 6
8 trappor
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering. Se vår integritetspolicy för mer information.